Jesper's testimonial (in Swedish)

Back to Testimonials

Civilingenjör (dubbla examina)

Uppsala Universitet. 2002
Arbetar som IT-konsult i Stockholm
 

     Jesper

Hej!

I slutet av mina civilingenjörsstudier på IT-programmet i Uppsala åkte jag på ett utbyte till Telecom Bretagne. Efter en termins studier erbjöd skolan mig att också följa det franska studieprogrammet, och ta ut en dubbel examen. Tiden jag tillbringade i Frankrike var en mycket värdefull erfarenhet, både personligt och yrkesmässigt.
En av de saker som kännetecknar Telecom Bretagne är dess starka fokus på att skapa en internationell miljö. Det finns många utländska studenter från hela världen på skolan, och alla, såväl fransmän som utländska studenter, uppmuntras att läsa främmande språk under sin tid på skolan. Jag hade utmärkta infödda lärare i både franska, engelska och tyska under min tid där, och skolan erbjuder även många andra språk. Naturligtvis är det framförallt den franska kulturen man lär känna i Brest, men jag har fortfarande kontakt med vänner från många olika länder som jag lärde känna under året på skolan.
Den höga kvaliteten på undervisningen gjorde att jag lärde mig mycket som kompletterade min svenska utbildning, saker som jag sedan dess haft stor nytta av i mitt yrkesliv. Att ha dubbla civilingenjörstitlar öppnar många dörrar när det gäller att söka jobb i Europa, och även i Sverige innebär det ofta en fördel i arbetslivet. Frankrike är en viktig handelspartner för Sverige, men det finns fortfarande inte så många ingenjörer som talar franska, så på det här viset skaffar man sig en unik profil som är väldigt användbar.
Även om den här typen av internationell erfarenhet är något som man kan ha stor nytta av rent yrkesmässigt, vill jag särskilt betona att det framför allt är en erfarenhet som gjort mitt liv rikare. Att leva i en annan kultur, lära känna människor från andra kulturer, och lära sig främmande språk, är något som berikar ens liv på ett djupt och långvarigt sätt. Om du är intresserad av att skaffa dig erfarenhet av att leva utomlands, är det svårt att hitta en miljö som är mer välkomnande och stimulerande än Telecom Bretagne.

Back to Testimonials

  • Institut Carnot Télécom & Société numérique
  • Télécom Bretagne Alumni
  • Université Bretagne Loire
  • Fondation Télécom
  • Institut Mines-Telecom
Technopole Brest-Iroise - CS 83818 - 29238 Brest Cedex 3 - France - Tel : 33 (0)2 29 00 11 11 - Fax : 33 (0)2 29 00 10 00